وبلاگ فعالیتها و برنامه های رفاه تعاون ناحیه یک قزوین
دوشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1388
خیر مقدم و خوش آمد گویی
تعاون آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین به کاربران عزیز خوش آمد

می گوید این وبلاگ فعالیت ها و برنامه های رفاه تعاون  آموزش و پرورش

ناحیه یک را ارائه می دهد و از نقطه نظرات تمامی فرهنگیان محترم

 استقبال می نماید ./جمالی