وبلاگ فعالیتها و برنامه های رفاه تعاون ناحیه یک قزوین
دوشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1388
حلول ماه مبارک رمضان

   ماه مبارک آمد ، دوستان بشارت              

  کز سوی دوست ، ما را هر دم رسد اشارت

  آمد نوید رحمت ، ای دل زخواب برخیز

  باشد که باقی عمر ، جبران شود خسارت

  حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد