وبلاگ فعالیتها و برنامه های رفاه تعاون ناحیه یک قزوین
چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1388
خرید بورس شرکت پتروشیمی خط اتیلن

توجه                                                               توجه

    به اطلاع کلیه همکاران فرهنگی شاغل  ، دوایر داخلی ، نمایندگیهای کوهین  می رساند

سهام شرکت مجتمع پترو شیمی خط ایتلن - مرکزی به شرح ذیل واگذار میگردد  همکاران محترم می توانند  جهت خرید سهام شرکت مذکور  از طریق بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا  با نرخ 12% ومدت  بازپرداخت 36 ماهه وحداکثر تاسقف 000/000/15 ریال  لغایت 10/5/88 به همراه مدارک زیر به کارشناسی تعاون ناحیه یک  مراجعه نمایند .

1-    ۱-  کپی شناسنامه

2-   ۲-   کپی کارت ملی

3-    ۳-  گواهی تعهد حقوقی از حسابداری

 قابل توجه همکاران محترم ، سهام خریداری شده پس از 5 سال وارد بورس می گردد ،  سودوزیان حاصله با توجه به شرایط بورس می باشد وآموزش وپرورش تعهدی در قبال سود زیان آن  ندارد