وبلاگ فعالیتها و برنامه های رفاه تعاون ناحیه یک قزوین
شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1388
لیست و مبلغ تعیین شده ستاد اسکان تابستان 88

لیست مدارس اسکان تابستان 88 آموزش پرورش ناحیه یک   قزوین
نام مدرسه  درجه        مبلغ                                      امکانات و تجهیزات

نبی اکرم

  یک

120000

پتو-تشک-تخت-بالش-پنکه سقفی-یخچال-تلویزیون-درهراتاق حمام -آشپزخانه

ثنا

  دوم

80000

بالش-پتو- فرش -پنکه سقفی-یخچال-تلویزیون-(حمام-آشپزخانه مشترک)

کابل البرز

  دوم

80000

فرش-پتو-بالش-پنکه سقفی-یخچال -تلویزیون-حمام-آشپزخانه مشترک

فرهنگ دوست

  دوم

80000

فرش-پتو-بالش-پنکه سقفی-یخچال -تلویزیون-حمام-آشپزخانه مشترک

علامه جعفری

  دوم

80000

تخت-پتو-فرش-بالش-یخچال-حمام-آشپزخانه